Đăng nhập
  • 08/05/2019

    Tấm gương: Người tốt, việc tốt

    Có thể nói rằng kể từ khi thành lập (2007) cho đến nay, trường THCS&THPT Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang đã có một bước trưởng thành về mọi mặt. Trường đã thực hiện tốt sự chỉ đạo của Bộ giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản giáo dục và nâng cao chất lượng toàn diện, đẩy mạnh việc thực hiện ba cuộc vận động lớn: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”, và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Có được những kết quả mà nhà trường đạt được là nhờ sự phấn đấu không mệt mỏi của Hội đồng sư phạm nhà trường và đặc biệt là nhờ vào sự quản lí chỉ đạo sát sao, có tầm nhìn chiến lược của một nhà quản lí giáo dục Nguyễn Phú San.


  • 08/05/2019

    Người tốt, việc tốt

    Trong những năm qua, chi bộ trường THCS và THPT Minh Ngọc, huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang đã ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các Chỉ thị, Kết luận của các cấp ủy Đảng. Công tác xây dựng Đảng ngày càng được nâng cao và đã trở thành hành động thiết thực, thường xuyên, tự giác trong mỗi cán bộ đảng viên. Chi bộ đã rất trú trọng xây dựng bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, chi bộ đã thực hiện tốt phong trào: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”.