Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
Số ký hiệu văn bản 20 /2018/TT-BGDDT
Ngày ban hành 22/08/2018
Ngày hiệu lực 22/08/2018
Trích yếu nội dung Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Nguyễn Hữu Độ
Tài liệu đính kèm 20_2018_TT_BGDDT_20180829020435535530.PDF