Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
Số ký hiệu văn bản 97/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 18/01/2018
Ngày hiệu lực 18/01/2018
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Dương Văn Bá
Tài liệu đính kèm Nghi dinh 97-2017-chinh phu.docx